Zonweringsturing

De energienormen worden jaar na jaar strenger. Meer en beter isoleren is de boodschap. Dat betekent dat een te felle zon niet alleen storend is voor het visuele comfort, maar ook steeds sneller leidt tot oververhitting van het binnenklimaat. Een geautomatiseerde zonweringssturing helpt je de stralingswarmte buiten te houden in de zomer en gratis zonnewarmte te benutten in de winter.

Hoe?

Met behulp van een weerstation met zonnecellen en een regen- en windsensor op het dak van het gebouw zorgen onze regelsystemen voor een perfecte afstemming tussen zonwering en de weersomstandigheden enerzijds, en de koppeling met alles rond HVAC anderzijds.

Wanneer het binnenklimaat oververhit geraakt, zal de HVAC-installatie meer vermogen nodig hebben om een maximaal comfort aan gebruikers te kunnen blijven garanderen. Uiteraard vraagt dat meer energie. Een geautomatiseerde zonweringssturing sluit dat extra energieverbruik uit.

Er zijn twee mogelijkheden:

    • Volledig intelligent:
      Hierbij worden onze systemen zo intelligent geconfigureerd dat elke zonwering apart kan worden bediend. Er wordt één uitgang per motor voorzien, wat inhoudt dat iedere motor lokaal bediend kan worden, bijvoorbeeld d.m;v. een drukknop of een draaischakelaar.
    • Semi-intelligent:
      Een semi-intelligent systeem kan de zonwering bedienen per gevel en per verdieping, met of zonder lokale afwijking. Dat betekent dat, in tegenstelling tot bij een volledig intelligent systeem, waarbij men lokaal iedere motor apart kan bedienen, hier een groep motoren lokaal kan worden bediend, bijvoorbeeld d.m.v. een drukknop of eendraaischakelaar.

Let wel:
Prioritaire commando’s (wind-, regen-, en ruitenwasserfuncties) kunnen niet met een lokale bediening overruled worden.

Ook hier waren we efficiënt

Toon meer

Wilt u ook beroep doen op onze service?

Algemene informatie:

+32 89 46 13 91 info@giasystems.com

Technische ondersteuning:

+32 89 46 10 64 service@giasystems.com

Efficiënt. Altijd. Overal.

Wij ontwikkelen, maken en verdelen elektrotechnische oplossingen voor de utiliteitsbouw. Hierbij staat efficiëntie centraal. Want efficiëntie leidt tot maximaal comfort en minimale kosten: dit zowel tijdens de installatie als de hele levensduur van uw installatie.

over ons